wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » RODO i polityka prywatności
Kategorie
Bestsellery
alt
Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Statystyka

  RODO i polityka prywatności

  strona i sklep internetowy www.elavit.pl

  Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest ELAVIT Marek Szczepański

  Adresem siedziby Firmy jest:

  Pogodna 7

  62-007 Biskupice

  Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej(CEIDG)pod numerami,
  NIP: 8541961407, REGON: 812478150

  Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu www".

   

  Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać:

  - listownie, na adres siedziby;

  - e-mailowo, na adres info@elavit.pl;

  - telefonicznie pod numerem 509918198;

   

  W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie:

  - podczas składania zamówienia za pomocą różnych serwisów internetowych, gdzie zamieszczone są nasze oferty sprzedaży: www.elavit.pl , www.allegro.pl,

  - podczas zamówienia składanego przez Ciebie telefonicznie lub mailowo.

   

  Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

  Dane osobowe zbierane są w następującym celu:

  - umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklepu internetowego www.elavit.pl lub serwisu Allegro oraz składane zamówienia mailowo i telefonicznie,

  - umożliwienia wystawienia opinii i komentarzy,

  - zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje,

  - realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,

  - obsługi reklamacji,

  - dochodzenie roszczeń,

  - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

  - prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

  - realizacji usług okołosprzedażowych, związanych z zawartą umową np. wsparcia technicznego, realizacji szkoleń, udzielania informacji o produktach,

  - prowadzenia statystyki, służącej do ciągłego doskonalenia naszych usług,

  - przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   

   

   

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

  Dane zbierane podczas zakupu naszych produktów.

  W związku z zakupem naszych produktów poprzez sklep internetowy www.elavit.pl , serwis Allegro lub bezpośrednio mailowo, będziemy potrzebować informacji takich jak:

  - imię i nazwisko lub nazwę firmy,

  - adres,

  - NIP,

  - tel. kontaktowy,

  - adres e-mail,

  - dane dotyczące formy płatności.

  Dane te są zbierane w celu potwierdzenia i realizacji zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia dokumentu sprzedaży.

  Dane pobierane w sposób automatyczny.

  Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, wersja systemu operacyjnego itp.

  Pragniemy nadmienić, że dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

   

  Czy masz obowiązek przekazać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie wymienionych powyżej danych osobowych, aby wykonać zawartą z Tobą umowę, a tym samym móc świadczyć Ci usługę.

   

  Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i tym samym nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

   

  W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

  Po dokonaniu zakupu naszych produktów, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twoich działań. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli do przekazania ważne informacje dotyczące zawartej transakcji.

   

  W jaki sposób przechowujemy Twoje dane?

  Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo do którego dokładamy wszelkich starań. Dostęp do bazy danych posiada jedynie właściciel

   

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  - przygotowania i wykonania umowy,

  - realizowania, zapisywania i monitorowania zamówień i płatności,

  - tworzenia i zarządzania Twoim kontem w naszym serwisie,

  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  - realizowania reklamacji, zwrotów, udzielania rabatów,

  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  - statystycznych i archiwizacyjnych,

  - marketingu bezpośredniego,

   

  Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych Twoich danych?

  Każdy Klient, który przekazuje nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich:

  - weryfikacji,

  - modyfikacji (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

  - ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

  - przeniesienia swoich danych (na zasadach określonych w art. 18 RODO).

  Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia (na zasadach określonych w art. 20 RODO).

   

  Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

  Dane osobowe klientów są przekazywane:

  - podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,

  - podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, kadrowe, usługi rachunkowe, pomoc prawną, podatkową,

  - firmom pocztowym i kurierskim,

  - organom państwowym na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

  - podmiotom zajmującym się działalnością płatniczą – w celu realizacji płatności od Ciebie lub na Twoją rzecz,

  W innych przypadkach sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

   

  Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie/profilowane?

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do państw trzecich)?

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Prawo wniesienia skargi.

  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli

  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

  e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

  •  

  Polityka dotycząca wykorzystania cookies

    Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
  3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
  4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  II. Cele stosowania cookies

  1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
  2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
  3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
   • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
   • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
  6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  9. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
  10. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe

  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl